Firma Beton Servis CZ s.r.o.

je projekční kancelář zaměřená především na statiku stavebních konstrukcí. Společnost vznikla v roce 2008 jako přímé pokračování Statické a projekční kanceláře – Ing. Vladimír Kasa. Bohaté zkušenosti nasbírané během 20-ti leté činnosti v oboru jsou využívány při řešení projektů konstrukcí, rekonstrukcí staveb, statických posouzení, diagnostice poruch konstrukcí staveb a dozorování staveb.

Současně s touto hlavní činností zajišťujeme oceňování nemovitostí a poradenství v oblasti počítačových technologií souvisejících s provozováním statických a grafických programů.

Obytné a občanské stavby

Provádíme projekty rodinných domků, půdních vestaveb, obytných domů, škol, školek, penzionů či celých obytných zón za spolupráce s architekty a profesními projektanty nebo jen konstrukční části projektů. Projekty jsou vypracovány od studií přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí a dílenskou dokumentaci. V případě zájmu zajistíme i projednání projektů s dotčenými orgány a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Panelové domy

Zajišťujeme statická posouzení stavebních úprav panelových domů i jiných starších prefabrikovaných staveb. Posudky jsou vypracovávány pro vyříznutí otvorů v nosných panelech, rekonstrukce bytových jader s vyzdívanými stěnami, zateplování fasád a střech, změny užívání. Rovněž jsou realizovány posudky poruch panelových objektů s návrhem řešení oprav.

Průmyslové a sportovní stavby

Zpracujeme na míru projekční návrhy halových objektů pro výrobu, skladování či sportovní činnost. Nosné konstrukce na základě požadavku zákazníka navrhneme ocelové, zděné, železobetonové monolitické nebo prefabrikované či kombinované. U typových konstrukcí hal vyprojektujeme základové konstrukce a zajistíme návrh průmyslových podlah. U komplikovaných základových poměrů doporučíme sanaci podloží.

Speciální stavby

Navrhneme a zpracujeme projektovou dokumentaci podzemních garáží, opěrných stěn, zásobníků, šachet, nádrží nebo zajištění stavebních jam. Rovněž zajišťujeme projekty oprav porušených objektů, podchycení základů apod.

Statická posouzení

U starších i novějších objektů provádíme stavebně technické a mykologické průzkumy včetně zaměření stávajícího stavu při výskytu poruch na konstrukcích. V další fázi pak zpracujeme statická posouzení poruch a návrh jejich oprav.

V rámci této činnosti rovněž vytvoříme návrh a posouzení drobných konstrukcí či prvků jako jsou reklamní poutače, výtahové šachty, ochozy, schodiště, zábradlí, vybourání otvorů ve stěnách a stropech.

Dozory staveb

Pro investory zajišťujeme výkon technického dozoru na realizovaných stavbách nebo jednorázové konzultace při řešení složitějších případů.

Oceňování nemovitostí

Zajistíme vypracování znaleckých posudků s určením tržní ceny či ocenění pro státní správu při dědictví, prodeji, převodu, darování nebo majetkovém vyrovnání. Provádíme ocenění pozemků stavebních, zemědělských a lesních, bytů, nebytových prostor, rodinných domků, rekreačních chalup, domů pro bydlení, výrobních hal apod.

  • Obytné a občanské stavby
  • Panelové domy
  • Průmyslové a sportovní stavby
  • Speciální stavby
  • Statická posouzení
  • Dozory staveb
  • Oceňování nemovitostí

Kontakt:

Beton Servis CZ s.r.o.
Raisova 42, 301 Plzeň
mapa »
IČ: 280 30 222

GSM: +420 605 128 827

Fórum

design AG25 2011